BørneIntra v2.19

Odden

Lodsvej 22 B6720 Fanø

Tlf.: 75162752

Seneste nyhed...

Odden daginstitution

Er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år.

Stuerne er aldersopdelt, men børnene er ofte sammen på tværs af grupperne.

  Billede

Der er 20-25 medarbejdere ansat i Odden. Vi har som regel 2 pædagogstuderende samt folk i virksomhedspraktik eller i løntilskud tilknyttet.

 

Vi har følgende grupper i institutionen:

Bakskuld: ca. 12 børn i alderen 0-6 år

Tusindfryd: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Solsikken: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Spiren: ca. 10 børn i alderen 2-3 år

Gajerne: ca. 15 børn i hver årgang - i alderen 3 og 4 år

Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

 

 

Dagplejen er ligeledes tilknyttet Odden, men fungerer som selvstændig afdeling.

 

Åbningstider

Vi har åbent fra kl. 6,30-17.00 mandag til torsdag. Fredag fra 6.30 - 16.00 (dette fra 1. april)

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

 

Bakskuld i Sønderho

Har åbent fra kl. 8.00-16.15, fredag 15.15.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Opslagstavle...

 •  

  Kære forældre

   

  Vi har tilpasset vores struktur til behovet pr. 1. september, i forhold til børnetal og alder på børnene.

  Vores udgangspunkt er at sikre gode udviklingsrammer og kvalitet for alle børnene.

  Behovet er lidt forskelligt fra år til år, og i år har vi ikke så mange vuggestuebørn. Det betyder, at vi ikke har børn nok til 3 grupper under 3 år. Spiren vil derfor være en gruppe med børn over 3 år. Vi har 3 børnehavegrupper, Troldebo, Gajerne og Spiren samt to vuggestuegrupper, Solsikken og Tusindfryd. De børn der skal i skole til næste år, vil rykke op i Troldebo.

  Når det er tid for jeres barn til at komme i børnehave, får I besked af personalet. De bliver ikke mere automatisk flyttet efter hvornår de er født, men vi ser på hvert enkelt barns behov og relationer, samt sikrer en god normering og tid til barnet.

  Personalet tager udgangspunkt i det enkelte barn og sikrer, at alle får de helt rigtige udfordringer og oplevelser i forhold til barnets udvikling. Der bliver arbejdet på tværs af grupperne efter behov.

  Vi har dejlige børn, god plads, god normering og et dygtigt personale, så det kan kun blive godt. J

  Her kan i se de nye teams, som er inddelt ud fra børnenes perspektiv, så der er trykhed og kendte voksne i alle teams.

  Troldebo Årgang 2013 og 2014:  Helle og Michael K.

  Gajerne Årgang 2015 og 2016: Nina, Stefan og Karen som er pædagogstuderende, starter 3. juni.

  Spiren Årgang 2016: Britta, Ole, Malene, Michael G.

  Tusindfryd og solsikken børn 0-3 år: Med samme personale som nu.

  Der vil stadig laves et rigtigt godt samarbejde med vuggestuen, i form af fælles arrangementer, besøg og flere udfordringer for de store på tværs.

  Vi er ved at finde ud at hvordan vi bruger lokalerne, så vi får brugt hele huset bedst muligt.

   

  Ledelsens stillingsbeskrivelse er lavet om, da Bakskuld er vokset, kræver det mere ledelse og dagplejen er blevet forsømt. Marianne skal have 20 timer i Odden og 14 i dagplejen. Hanne er fuld tid i Odden.

   

  Forældrebetalte maddage ophører. Dette vil blive afløst af gratis pædagogiske maddage en gang imellem, når personalet syntes at det er relevant. Der vil her blive vægtet det pædagogiske indhold og sund mad. Sidste forældre betalt maddag næste gang. Husk at stoppe jeres betalinger.

   

  Procedure ved afhentning af andre forældres børn. Forældrene skal give besked til personalet, hvis andre skal hente deres barn. Det sker ved at sende en sms.

   

  Hjælp søges: Er der nogle af jer der vil hjælpe med at give legepladsen olie i uge 27-28-29 hvor børnehaven er på besøg i Fanø børnehave.

   

  God store bededag og weekend.

   

  Mange hilsner

  Hanne Damkjær

  16-05-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kære alle forældre

   

  Som i ved har vi i 2018 lavet en brugerundersøgelse, personale og ledelse har udvalgt forskellige relevante temaer hvor der var størst mulighed for forbedringer. Vi ønsker at skabe højre kvalitet og brugertilfredshed.

   

  Vi arbejder alle med gå fra forældresamarbejde til forældre inddragelse og bruge personalets tid bedst muligt i forhold til børnene.

  Derudover har de enkelte teams valgt et emne som de ønsker at udvikle for at gøre det endnu bedre

   

  Spiren: Personalets modtagelse af dig og dit barn.

  Troldebo: Dialogen og samarbejde mellem forældre og persona

  Gajerne: Personalets indsats for at modvirke drillerier

  Vuggestuen: Indsats i forhold til ture ud af huset.

  Bakskuld: Flere ture ud af huset

   

  Vi håber at I vil give jeres feedback løbende på om I kan se forbedringer eller andet.

  I vil kunne se en beskrivelse af indsats samt mål for hver tema i mappen "Indsatser i forhold til brugerundersøgelsen" på Børneintra.

  Vi håber at vores fokus kan ses og mærkes til glæde for børn og forældre.

   

  Med venlig hilsen

  Lederteamet Marianne og Hanne i Odden

  11-02-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kontakt til huset

  Solsikken mobil nr.  51 83 53 41

  Tusindfryd mobil nr. 51 83 77 56

  Spiren mobil nr. 27 22 06 44

  Bakskuld mobil nr: 21541124

  Børnehaveafdelingens mobil nr. 75 16 27 52 og 51 83 57 30

  Lederens  e-mail: bgbkhd@fanoe.dk og tlf.nr: 76 66 06 91

  Souschefens  e-mail: bgbkmb@fanoe.dk og tlf.nr:  40 24 78 35

  04-08-2018