BørneIntra v2.19

Odden

Lodsvej 22 B6720 Fanø

Tlf.: 75162752

Seneste nyhed...

Odden daginstitution

Er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år.

Stuerne er aldersopdelt, men børnene er ofte sammen på tværs af grupperne.

  Billede

Der er 20-25 medarbejdere ansat i Odden. Vi har som regel 2 pædagogstuderende samt folk i virksomhedspraktik eller i løntilskud tilknyttet.

 

Vi har følgende grupper i institutionen:

Bakskuld: ca. 12 børn i alderen 0-6 år

Tusindfryd: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Solsikken: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Spiren: ca. 10 børn i alderen 2-3 år

Gajerne: ca. 15 børn i hver årgang - i alderen 3 og 4 år

Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

 

 

Dagplejen er ligeledes tilknyttet Odden, men fungerer som selvstændig afdeling.

 

Åbningstider

Vi har åbent fra kl. 6,30-17.00 mandag til fredag.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

 

Bakskuld i Sønderho

Har åbent fra kl. 8.00-16.15, fredag 15.15.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Opslagstavle...