BørneIntra v2.19

Odden

Lodsvej 22 B6720 Fanø

Tlf.: 75162752

Seneste nyhed...

Odden daginstitution

Er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år.

Stuerne er aldersopdelt, men børnene er ofte sammen på tværs af grupperne.

  Billede

Der er 20-25 medarbejdere ansat i Odden. Vi har som regel 2 pædagogstuderende samt folk i virksomhedspraktik eller i løntilskud tilknyttet.

 

Vi har følgende grupper i institutionen:

Bakskuld: ca. 12 børn i alderen 0-6 år

Tusindfryd: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Solsikken: ca. 12 børn i alderen 0-2 år

Spiren: ca. 10 børn i alderen 2-3 år

Gajerne: ca. 15 børn i hver årgang - i alderen 3 og 4 år

Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

 

 

Dagplejen er ligeledes tilknyttet Odden, men fungerer som selvstændig afdeling.

 

Åbningstider

Vi har åbent fra kl. 6,30-17.00 mandag til fredag.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

 

Bakskuld i Sønderho

Har åbent fra kl. 8.00-16.15, fredag 15.15.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære alle forældre

   

  Som i ved har vi i 2018 lavet en brugerundersøgelse, personale og ledelse har udvalgt forskellige relevante temaer hvor der var størst mulighed for forbedringer. Vi ønsker at skabe højre kvalitet og brugertilfredshed.

   

  Vi arbejder alle med gå fra forældresamarbejde til forældre inddragelse og bruge personalets tid bedst muligt i forhold til børnene.

  Derudover har de enkelte teams valgt et emne som de ønsker at udvikle for at gøre det endnu bedre

   

  Spiren: Personalets modtagelse af dig og dit barn.

  Troldebo: Dialogen og samarbejde mellem forældre og persona

  Gajerne: Personalets indsats for at modvirke drillerier

  Vuggestuen: Indsats i forhold til ture ud af huset.

  Bakskuld: Flere ture ud af huset

   

  Vi håber at I vil give jeres feedback løbende på om I kan se forbedringer eller andet.

  I vil kunne se en beskrivelse af indsats samt mål for hver tema i mappen "Indsatser i forhold til brugerundersøgelsen" på Børneintra.

  Vi håber at vores fokus kan ses og mærkes til glæde for børn og forældre.

   

  Med venlig hilsen

  Lederteamet Marianne og Hanne i Odden

  11-02-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre

   

  Som I ved er det politisk blevet besluttet, at vi skal have fællespasning sammen med Fanø børnehave fra uge 27 til og med uge 32 (skolernes sommerferie). Uge 27 skal vi endvidere have nødpasning for SFO børn.

  Det betyder at vi seneste 1. marts skal have en tilbagemeldning fra jer, på hvilke uger jeres børn holder ferie.

  Fra uge 27 til og med uge 32 skal vi kende jeres børns komme og gå tider.

  I skal alle derfor på børneintras feriekalender melde hvornår i holder ferie samt komme og gå tider for alle uger.

  I vil senere få en tilbagemeldning om hvilken institution der har åbenet i de forskellige uger. (Alle børn under 3 år bliver dog passet der hvor de går med undtagelse af Bakskulds vuggestuebørn som passes i Odden).

   

   

  Med venlig hilsen,

  Hanne Damkjær

  05-02-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kontakt til huset

  Solsikken mobil nr.  51 83 53 41

  Tusindfryd mobil nr. 51 83 77 56

  Spiren mobil nr. 27 22 06 44

  Bakskuld mobil nr: 21541124

  Børnehaveafdelingens mobil nr. 75 16 27 52 og 51 83 57 30

  Lederens  e-mail: bgbkhd@fanoe.dk og tlf.nr: 76 66 06 91

  Souschefens  e-mail: bgbkmb@fanoe.dk og tlf.nr:  40 24 78 35

  04-08-2018