BørneIntra v2.19.1

Odden

Lodsvej 22 B6720 Fanø

Tlf.: 75162752

Intergreret daginstitution Odden

Åbningstid: 6.30 - 17.00, fredag kl. 16.00.

Mulighed for at åbne kl. 6.00, dog med 4 dages varsel.

Bakskuld: 7.30-16.15 - fredag 16.00. Mulighed for at åbne kl. 6.45, dog med min. 4 dages varsel.
Bakskulds børn bliver passes i Nordby i alle skolens ferier. Åbningstiderne følger Oddens tider.

Normering:
Aldersintegreret daginstitution normeret til:
34 børn i alderen 0 - 2 år.
51 børn i alderen 3 - 6 år.

Ca.16 børn i alderen 0-6 år i Bakskuld

 

Odden har 2 vuggestuegrupper, 4 børnehavegrupper og 1 aldersintegreret gruppe, som er beliggende i Sønderho.

 

Der tilbydes fuldtidsmodul - fuld åbningstid samt 30 timers modul - pasning 8.00-14.00 hver dag.